Batch 2021-22

I YEAR BAMS STUDENTS LIST 2021-22 BATCH

Sl.No Name of the student Mob. No. Email Neet Score Neet Rank
1 Awate Shahista Riyajahamad 9591359713 awateshahista27@gmail.com 379971 281
2 Chavan Pruthviraj Kuber 9156182706 pruthvirajchavan721@gmail.com 673873 162
3 Chougule Pradnya Jagannath 8956178896 pradnya2001@gmail.com 413302 264
4 Dalvi Rajashree Sunil 9307456597 dalvisunil709@gmail.com 591719 188
5 Devkate Harshvardhan Appa 7558216874 harshvadhandevkate9881@gmail.com 665229 165
6 Dipak Khandojirahut 9632953462 deepakrahut@gmail.com 645424 171
7 Dsouza Bavtis Motes 7249777432 bavtisdsouza9632@gmail.com 632247 175
8 Gavade Sakshi Sunil 9359546336 sakshigavade1234@gmail.com 548232 204
9 Ghatekari Prathamesh Kiran 8431960244 prathamghatekari959@gmail.com 660607 166
10 Hodage Nilesh Vasant 7773916395 hodagenil77@gmail.com 709562 153
11 Jathar Anurag Balkrishna 8356976797 balkrishnaejathar@gmail.com 380735 280
12 Jyoti Tippanna Bangyagol 8105567193 jyotibangyagol99@gmail.com 854685 120
13 Kadam Mayuresh Rajendra 7776855397 mayureshk302@gmail.com 483170 231
14 Kole Neha Prakash 7058811979 koleneha14@gmail.com 599782 185
15 Kolekar Devang Nanasaheb 9870663521 devang.kolekar1@gmail.com 574082 195
16 Landge Shrushti Gorakshnath 8010632779 landgesrushti2020@gmail.com 401338 270
17 Mhase Srushti Dilip 9209086008 srushtimhase999@gmail.com 591296 188
18 Mitake Prajwal Pandurang 9146001342 prajwalmitake102@gmail.com 790336 133
19 Mulla Rauf Rafikahmad 8446310152 raufmulla749@gmail.om 707081 153
20 Munde Rushikesh Shivdas 8855997658 rushikeshmunde2001@gmail.com 578545 193
21 Nikam Asmita Anil 7249800267 asmitanikam401@gmail.com 720118 150
22 Patil Akanksha Ananda 7498581395 patilakanksha9696@gmail.com 395114 273
23 Patil Deepak Rajendra 6360892044 deepakrpatil@gmail.com 594021 187
24 Patil Harshavardhan Bhaskar 8767630608 harshvardhanpb@gmail.com 659598 166
25 Patil Rohan Shital 9623784915 rp4200137@gmail.com 585549 190
26 Patil Sakshi Mohan 9637480227 sakshipatil983@gmail.com 554365 202
27 Patil Sanika Sanjay 9764668169 23sanikapatil@gmail.com 361154 291
28 Pawar Sayali Nandu 9021221401 psayali533@gmail.com 645872
29 Saniya Humayun Sayyad 9322469349 yashsayyad@gmail.com 508824 220
30 Sankeshware Neha Balaso 9766350829 nehasankeshware@gmail.com 424205 258
31 Shaikh Afrin Faruk 9579976080 afrinshaik1004@gmail.com 595335 187
32 Shinde Sakshi Tanaji 8855050861 sakshishinde3616@gmail.com 638620 173
33 Shirdhone Sonali Ragunath 7249899376 sonalishirdhone99@gmail.com 499324 224
34 Snehal Ragunath Haradare 8073622640 snehalharadare@gmail.com 379965 281
35 Vadar Rushikesh Dagadu 9146780952 rushikeshvadar0952@gmail.com 569911 196
36 Hawa Naushad 9405174839 naushadhawa122@gmail.com 680327 160
37 Shruti Lagare 9591521082 shruticlagare@gmail.com 148056 437
38 Padmashree Kusanale 9964265806 pramodapatil1008@gmail.com 175359 414
39 Priya Ashok Biradar 6366219981 b.priyabiradar2000@gmail.com 368927 287
40 Onkar Anand Asode 8123801599 onkarasode18@gmail.com 390579 275
41 Patil Rushikesh 8788655390 rushikeshpatil21@gmail.com 309468 320
42 Akash M Patil 9591778567 akashp07@gmail.com 256450 354
43 Farheen Asifali Attar 8296153582 farheenattar@gmail.com 337517 304
44 Sakshi Shivanand Charati 9449837524 sakshicharati2402@gmail.com 219107 380
45 Saba Davalasab Nadaf 8431067058 sabanxx21@gmail.com 438413 251
46 Prasad M Hiremeth 8050951720 prasadhiremath11@gmail.com 189454 402
47 Aishwarya S Dwaranahalli 9535183921 aishusd2002@gmail.com 208379 388
48 Chetana Chandrappa Barki 6363194273 chetnabarki2001@gmail.com 236799 367
49 Rakshita Shrishail Chougule 8792000427 chougulerakshita@gmail.com 445414 248
50 Dattaraj Tippagol 8550862716 dattaraj2000@gmail.com 351591 296
51 Sandesh Shivaputra Vanahalli 7019069618 sandeshvanahalli99@gmail.com 220054 375
52 Dnyaneshwari Balkrishna Korvi 8792539154 dnyaneshwaribajantri@gmil.com 296840 328
53 Prajwal Rudrappa Ningappanavar 9019746093 prajwalrn18@gmail.com 236223 368
54 Rekha 9686987884 rekhady2@gmail.com 187400 404
55 Supriya Shrimant Katral 9945971979 katralsudhakar@gmail.com 426521 257
56 Soubhagya Shreeshail Siddapur 9036662529 soubhagyas15@gmail.com 252976 356
57 Bhagyashree Bhimagouda Patil 8152049732 pbhagyashri416@gmail.com 196955 396
58 Gangothri I K 9900725762 gangotriik@gmail.com 355409 294
59 Shifa Anwar Pathan 7899550115 1319shifapathan@gmail.com 275666 341
60 Yash Maruti Shinde 9356903523 smaruti906@gmail.com 339675 303